ما مهمانی سال نو سال 2020 را در کارگاه پی سی آگهی کیسه های سیمانی ستاره برگزار کردیم

همسر رئیس ما جوایز جوایزی را به برندگان بازی اعطا می کند

همه ساله همه کارمندان را بسیج می کنیم
از بخش رستوران ، بخش کارگاه ، بخش تولید ، بخش فنی ، بخش نظارت بر کیفیت ، بخش چاپ و بخش فروش ، همه برای صرف شام حدود 350 نفر به کارخانه می آیند
کارمندانی که سرگرمی را دوست دارند برخی از برنامه ها را آماده می کنند
به عنوان مثال: آواز خواندن
رقص-مورد علاقه ما برای تماشای است
شعبده بازي
متقاطع
رئیس از این روش برای تشکر از همه کسانی که در اینجا کار می کنند استفاده می کند

0BJGOYN[A_OMB7[Q89N~54X 05]X(K}9Z6Q58@D_Z{QM0O8


زمان ارسال: ژوئیه - 17-2020