دو روش تخلیه کیسه های جامبو

محصول کیف های تونی اغلب در لجستیک های بزرگ استفاده می شود و ما باید هنگام استفاده از آن به روش تخلیه آن توجه کنیم. بنابراین دو روش تخلیه متداول چیست؟ موارد زیر توسط ویرایشگر Hefa گفته می شود:

روش تخلیه مواد در هر تن کیسه کار با توجه به نوع کیسه های تن استفاده می کند. یکی با قیف زیر آن است. این نوع ماده فقط در هنگام بارگیری مواد طناب را می بایست رها کرد. .

قسمت دیگر یک کف ثابت است که اکثر آنها فقط با باز کردن خط می توان بارگیری کرد که این باعث ناراحتی در بازیافت ثانویه می شود. انواع مختلف کیسه دارای روش های مختلف تخلیه است ، بنابراین هنگام استفاده

برای اطمینان از تأثیر آن ، انواع مختلفی را باید تشخیص داد

1000kg-cement-bag-M主图 discharge-spout-bag


زمان ارسال: ژوئیه - 17-2020