کیف جدید سیمان 50 کیلوگرم طرح جدید برای بازار آفریقا

به بسیاری از کارخانه های سیمان در آفریقا کمک کنید تا کیسه های سیمانی جدیدی بسازند

چاپ زیبا و استفاده باکیفیت باعث تحسین های یکدست از مشتریان شده است.

اگر کیف های شما نیز نیاز به سفارشی سازی دارند
لطفا با ما تماس بگیرید


زمان ارسال: ژوئیه - 17-2020